شعر و جملات قصار

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست        یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست 

ساقیا امشب مخالف می نوازد ساز تو             یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست

تجربه بی رحم ترین معلم دنیاست. زیرا اول امتحان می گیرد بعد درس می دهد

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم          دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا

کاش می شد همدلی با ساز کرد                         با نوایش عقده از دل باز کرد

کاش می شد از  ازل تا به ابد                            شاد بود و شاد دید و شاد کرد

/ 0 نظر / 20 بازدید