معما

در این پست یک معما را براتون می گذارم. امیدوارم حلش کنید و جوابش را هم برایم بفرستید. شما می توانید جواب خود را از طریق قسمت ارتباط با مدیر وبلاگ به مدیر وبلاگ بفرستید.

کوچکترین عدد صحیح و مثبت T که خصوصیات زیر را داشته باشد کدام است؟

*T ×  2 مجذور یک عدد و 3 × T مکعب یک عدد باشد.

این بار یک معما دیگر در مورد سکه ها برایتان قرار دادم. امیدوارم از آن لذت برده و آن را حل کنید.

 هفت سکه یک تومانی روی میز قرار دارد که همگی طرف شیرشان رو به بالاست. در هر حرکت مجازیم پنج سکه را همزمان برگردانیم. آیا می توان با چند حرکت همه سکه ها را رو به سمت خط شان قرار داد؟

 

در این پست یک معما دیگر برایتان قرار دادم. امیدوارم بتونین حلش کنید.

کارمندی در یک شرکت می گوید که در گروه او تعداد کارمندان زن بیشتر از 60% اما کمتر از 65% است. چناچه این گفته درست باشد کمترین تعداد کارمندان این گروه چند تاست؟

/ 0 نظر / 16 بازدید